Inicia Jornada de lucha contra el dengue a nivel nacional